Web Hosting

Phù hợp với website sử dụng mã
nguồn PHP như WordPress, Joomla,..

Business Hosting

Dành cho các website có dung lượng
truy cập cao & yêu cầu tài nguyên cao

VPS Hosting

Máy chủ ảo chuyên nghiệp trên nền
điện toán đám mây

Cloud WordPress Hosting

Hosting chuyên dụng cho những website
sử dụng nền tảng WordPress

Cloud Server

Hạ tầng tiên tiến sử dụng ổ cứng SSD
trên nền tảng đám mây Openstack

Đăng Ký Tên Miền

Đăng ký tên miền Việt Nam và Quốc tế,
tên miền tiếng việt